Zgodovina Hotela Kompas

Zgodba našega hotela se začne leta 1951, ko se je odprla takrat še majhna, a izredno prodorna turistična in prevozniška agencija Putnik, ki se je kasneje preimenovala v današnje ime Kompas. Kompas je imel v 80. letih postal ena največjih turističnih agencij na svetu. Širili so svoje poslovalnice znotraj meja Slovenije in Jugoslavije, kot tudi na mejnih prehodih s sosednjimi državami. Kmalu se je pojavila ideja, da zaradi naraščajočega turizma z drugih držav začne graditi svoje hotelske kapacitete. Prvi hotel v verigi "Kompas hotelov" je nastal na Mednarodnem mejnem prehodu Ljubelj, skoraj istočasno pa so začeli graditi tudi naš hotel na Bledu. Začetek izgradnje sega v leto 1968 z dokončanjem v letu 1969. Hotel je glede na lokacijo, opremljenost in prijaznost v tistem času dobil veliko priznanj tujih in tudi domačih tour operaterjev.

Zaradi ekspanzije turizma in potreb po dodatnih kapacitetah je prišlo v letu 1976 do delne prenove hotela z zaključkom del v letu 1977. Hotel so takrat povečali.

S krizo in z razpadom Jugoslavije v letu 1991, se je Kompas reorganiziral v več samostojnih in nepovezanih delniških družb. Vsak del se je reševal po svoje. Hoteli so najemali kredite pri bankah in se zavarovali s hipotekami. Kasneje je hotel Kompas prešel v zasebno lastništvo.