Hotel Kompas
Cankarjeva cesta 2
Bled, 4260, Slovenija
T : + 386 4 620 51 00
F : + 386 4 578 24 99

Sklic 17.seje skupščine družbe KOMPAS HOTELI BLED, d.d.